معظم له در دیدار رییس و مسؤولان کمیته امداد امام خمینی(ره) پاسخ معظم له به سوال چرا پیاده روی اربعین؟ انس با خدا آفت شجاعت وحدت در حج تسلیت شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

سال 94-93

صوت 159

درس 1: 1393/06/19
0 0 767

درس 1: 1393/06/19

0 0 767
چهارشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 2: 1393/06/22
0 0 708

درس 2: 1393/06/22

0 0 708
شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 3: 1393/06/23
0 0 703

درس 3: 1393/06/23

0 0 703
یکشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 4: 1393/06/24
2 0 756

درس 4: 1393/06/24

2 0 756
دوشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 5: 1393/06/25
0 0 374

درس 5: 1393/06/25

0 0 374
سه شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 6: 1393/06/26
0 0 422

درس 6: 1393/06/26

0 0 422
چهارشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 7: 1393/06/29
0 0 402

درس 7: 1393/06/29

0 0 402
شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 8: 1393/06/30
0 0 406

درس 8: 1393/06/30

0 0 406
یکشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 9: 1393/06/31
0 0 430

درس 9: 1393/06/31

0 0 430
دوشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 10: 1393/07/01
0 0 414

درس 10: 1393/07/01

0 0 414
سه شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 11: 1393/07/02
0 0 409

درس 11: 1393/07/02

0 0 409
چهارشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 12: 1393/07/05
0 0 472

درس 12: 1393/07/05

0 0 472
شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل