جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

سال 94-93

درس 3: 1393/06/23

5 سال قبل
0 742 0

Video: درس 3: 1393/06/23

یکشنبه
یکشنبه

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر