جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

سال 94-93

درس 4: 1393/06/24

5 سال قبل
0 793 2

Video: درس 4: 1393/06/24

دوشنبه
دوشنبه

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر