جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

مناسبتها

ویدئو 8

روضه حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره
0 0 921

روضه حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره

0 0 921
Makarem.ir 1 سال قبل
احترام به همسر ترجمه به زبان اشاره
0 0 654

احترام به همسر ترجمه به زبان اشاره

0 0 654
Makarem.ir 1 سال قبل
نوحه حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره
0 0 670

نوحه حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره

0 0 670
Makarem.ir 1 سال قبل
نوحه حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره
0 0 705

نوحه حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره

0 0 705
Makarem.ir 1 سال قبل
مستند ناشنوایان - قسمت سوم
0 0 735

مستند ناشنوایان - قسمت سوم

0 0 735
Makarem.ir 1 سال قبل
مستند ناشنوایان - قسمت چهارم
0 0 823

مستند ناشنوایان - قسمت چهارم

0 0 823
Makarem.ir 1 سال قبل

آموزش احکام

ویدئو 30

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت اول - ترجمه به زبان اشاره
0 0 510

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت اول - ترجمه به زبان اشاره

0 0 510
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت اول - ترجمه به زبان اشاره
0 0 384

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت اول - ترجمه به زبان اشاره

0 0 384
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت دوم - ترجمه به زبان اشاره
0 0 392

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت دوم - ترجمه به زبان اشاره

0 0 392
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت سوم - ترجمه به زبان اشاره
0 0 351

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت سوم - ترجمه به زبان اشاره

0 0 351
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت دوم - ترجمه به زبان اشاره
0 0 358

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت دوم - ترجمه به زبان اشاره

0 0 358
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت سوم - ترجمه به زبان اشاره
0 0 319

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت سوم - ترجمه به زبان اشاره

0 0 319
Makarem.ir 1 سال قبل

قرآن

ویدئو 6

سوره حمد به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 138

سوره حمد به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 138
Makarem.ir 61 روز قبل
سوره اخلاص به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 135

سوره اخلاص به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 135
Makarem.ir 61 روز قبل
سوره کوثر به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 171

سوره کوثر به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 171
Makarem.ir 54 روز قبل
سوره فلق به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 145

سوره فلق به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 145
Makarem.ir 54 روز قبل
سوره ناس به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 185

سوره ناس به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 185
Makarem.ir 54 روز قبل
سوره عادیات به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 149

سوره عادیات به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 149
Makarem.ir 47 روز قبل

ادعیه و زیارات

ویدئو 8

زیارت آل یاسین با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره
0 0 421

زیارت آل یاسین با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

0 0 421
Makarem.ir 124 روز قبل
دعای مجیر با صدای استاد سماواتی با ترجمه زبان اشاره
0 0 369

دعای مجیر با صدای استاد سماواتی با ترجمه زبان اشاره

0 0 369
Makarem.ir 108 روز قبل
دعای توسل با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره
0 0 429

دعای توسل با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

0 0 429
Makarem.ir 136 روز قبل
دعای عهد با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره
0 0 398

دعای عهد با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

0 0 398
Makarem.ir 139 روز قبل
زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره
0 0 526

زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

0 0 526
Makarem.ir 144 روز قبل
بخش سلام زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند ترجمه زبان اشاره
0 0 521

بخش سلام زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند ترجمه زبان اشاره

0 0 521
Makarem.ir 152 روز قبل