جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

پویا نمایی

موشن گرافیک آموزش احکام نماز - لباس نمازگزار - قسمت 1

281 روز قبل
0 536 104 0

Video: موشن گرافیک آموزش احکام نماز - لباس نمازگزار - قسمت 1

<p dir="RTL">آموزش احکام نماز - لباس نماز گزار &ndash; قسمت اول</p> <p dir="RTL">اگه قسمتای قبلی رو توی ذهنتون مرور کنین متوجه می شین که حد وجوب پوشش برای نماز رو یاد گرفتیم.</p> <p dir="RTL">اما لباسی که هنگام نماز باید پوشید هم شرایطی داره که عبارتند از</p> <ol> <li dir="RTL" value="NaN">بنابر احتیاط واجب غصبی نباشه</li> <li dir="RTL" value="NaN">از اجزاء مردار نباشه .</li> <li dir="RTL" value="NaN">از حیوان حرام گوشت نباشه.</li> <li dir="RTL" value="NaN">&nbsp;لباس مردان از ابریشم خالص یا طلا بافته نشده باشه.</li> </ol> <p dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;">و</p> <ol> <li dir="RTL" value="NaN">&nbsp;پاک باشه</li> </ol> <p dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;">&nbsp;</p> <p dir="RTL">البته پاک بودن لباس به معنی تمیزی نیس و منظور از پاک بودن لباس اینه که نجس نباشه</p> <p dir="RTL">و اگه كسى عمداً با لباس يا بدن نجس نماز بخونه نمازش باطله، حتّى اگر به خاطر ياد نگرفتن مسأله باشه.</p> <p dir="RTL">ولی اگه کسی شک داشته باشه لباسش نجس شده یا نه، نیازی نیس لباسش رو تطهیر کنه و می تونه با اون لباس نماز بخونه</p> <p dir="RTL">اگه کسی نمی دونسته که لباسش نجس شده و با اون لباس نماز خونده وبعدا فهمیده لباسش نجس بوده نمازش صحیحه،</p> <p dir="RTL">ولی اگر قبلاً می دونسته لباسش نجس شده و فراموش کرده و با اون لباس نماز خونده باید نماز را اِعادِه کنه، چه در وسط نماز به یاد بیاره و چه بعد از نماز. علاوه بر اون اگه بعد از وقت هم به یاد بیاره باید نماز رو قضا کند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">البته بعضی اوقات می شه با لباس یا بدن نجس نماز خوند که در قسمت بعد توضیح خواهیم داد<span dir="LTR">.</span></p>

آموزش احکام نماز - لباس نماز گزار – قسمت اول

اگه قسمتای قبلی رو توی ذهنتون مرور کنین متوجه می شین که حد وجوب پوشش برای نماز رو یاد گرفتیم.

اما لباسی که هنگام نماز باید پوشید هم شرایطی داره که عبارتند از

  1. بنابر احتیاط واجب غصبی نباشه
  2. از اجزاء مردار نباشه .
  3. از حیوان حرام گوشت نباشه.
  4.  لباس مردان از ابریشم خالص یا طلا بافته نشده باشه.

و

  1.  پاک باشه

 

البته پاک بودن لباس به معنی تمیزی نیس و منظور از پاک بودن لباس اینه که نجس نباشه

و اگه كسى عمداً با لباس يا بدن نجس نماز بخونه نمازش باطله، حتّى اگر به خاطر ياد نگرفتن مسأله باشه.

ولی اگه کسی شک داشته باشه لباسش نجس شده یا نه، نیازی نیس لباسش رو تطهیر کنه و می تونه با اون لباس نماز بخونه

اگه کسی نمی دونسته که لباسش نجس شده و با اون لباس نماز خونده وبعدا فهمیده لباسش نجس بوده نمازش صحیحه،

ولی اگر قبلاً می دونسته لباسش نجس شده و فراموش کرده و با اون لباس نماز خونده باید نماز را اِعادِه کنه، چه در وسط نماز به یاد بیاره و چه بعد از نماز. علاوه بر اون اگه بعد از وقت هم به یاد بیاره باید نماز رو قضا کند.

البته بعضی اوقات می شه با لباس یا بدن نجس نماز خوند که در قسمت بعد توضیح خواهیم داد.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر