علامه زکزکی

تقریر

قمه زنی و زنجیر زنی

5 سال قبل
0 6932 11 0

Video: قمه زنی و زنجیر زنی

قمه زنی اور زنجیر زنی کا حکم آیت الله العظمی مکارم شیرازی کی فتوی کی مطابق
قمه زنی اور زنجیر زنی کا حکم آیت الله العظمی مکارم شیرازی کی فتوی کی مطابق

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر