جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق آرامش آسان گیری در زندگی حمایت از کالای ایرانی

ديدارها

ماجرای امضای آیت الله العظمی مکارم شیرازی بر کفن شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

48 روز قبل
0 285 0

Video: ماجرای امضای آیت الله العظمی مکارم شیرازی بر کفن شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

<p>ماجرای امضای آیت الله العظمی مکارم شیرازی بر کفن شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <div class="im_message_text" dir="auto"><a dir="ltr" href="et://search_hashtag?hashtag=Hard_Revenge">#Hard_Revenge</a><br /> <a dir="ltr" href="et://search_hashtag?hashtag=Severe_Revenge">#Severe_Revenge</a><br /> <a dir="rtl" href="et://search_hashtag?hashtag=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AE%D8%AA">#انتقام_سخت</a> <a dir="rtl" href="et://search_hashtag?hashtag=%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C">#سلیمانی_آسمانی</a> <a dir="rtl" href="et://search_hashtag?hashtag=%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86">#سپاه_پاسدارن</a><br /> <a dir="rtl" href="et://search_hashtag?hashtag=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C">#جان_بر_کفان_خمینی</a></div> <div dir="auto"><a dir="rtl" href="et://search_hashtag?hashtag=%D8%A8%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86">#بسم_الله_القاصم_الجبارین</a></div>

ماجرای امضای آیت الله العظمی مکارم شیرازی بر کفن شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
 

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر