جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق آرامش آسان گیری در زندگی حمایت از کالای ایرانی

تولیدات مناسبتی

اسلام دین دوستی، عاطفه، ادب و انسانیت

102 روز قبل
0 119 133 0

Video: اسلام دین دوستی، عاطفه، ادب و انسانیت

<p>اسلام دین عاطفه، دوستی، ادب و انسانیت است. اینکه در حدیث آمده که اسلام هفتاد و چند باب دارد که مهمترین باب آن توحید است و کمترین باب آن این است که باید مانع را از سر مسیر کسی کنار زد علامت آن است که اسلام در تمامی جهات جامعیت دارد و به ریزه کاری ها اهمیت می دهد و از زحمات افراد قدردانی می کند.</p> <p>مسائل عاطفی در اسلام جاذبه دارد و آن همان چیزی است که رسول خدا (ص) از آنها استفاده کرد و قلوب و دل ها را به سوی خود جذب نمود. این امور مخصوصا که امروزه دشمنان، اسلام را دین خشونت معرفی می کنند جایگاه ویژه ای دارد.</p> <p>خوب است کسی این گونه ریزه کاری ها را در احادیث اسلامی جمع آوری کند تا ماهیت اسلام بیشتر مشخص شود.</p>

اسلام دین عاطفه، دوستی، ادب و انسانیت است. اینکه در حدیث آمده که اسلام هفتاد و چند باب دارد که مهمترین باب آن توحید است و کمترین باب آن این است که باید مانع را از سر مسیر کسی کنار زد علامت آن است که اسلام در تمامی جهات جامعیت دارد و به ریزه کاری ها اهمیت می دهد و از زحمات افراد قدردانی می کند.

مسائل عاطفی در اسلام جاذبه دارد و آن همان چیزی است که رسول خدا (ص) از آنها استفاده کرد و قلوب و دل ها را به سوی خود جذب نمود. این امور مخصوصا که امروزه دشمنان، اسلام را دین خشونت معرفی می کنند جایگاه ویژه ای دارد.

خوب است کسی این گونه ریزه کاری ها را در احادیث اسلامی جمع آوری کند تا ماهیت اسلام بیشتر مشخص شود.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر