اخلاق حسنه گام دوم انقلاب کلامی پیرامون حلول ماه رجب زمینه ساز ظهور مشکلات دستگاه قضا چهله حکمت

درس اخلاق

خداوند بنده ای را که سخت گیر نیست دوست دارد

1 سال قبل
0 885 518 0

Video: خداوند بنده ای را که سخت گیر نیست دوست دارد

<p>حدیث شماره 172<br /> خداوند بنده ای را که سخت گیر نیست دوست دارد جنس می خواهد بفروشد سخت گیر نیست جنس می خواهد بخرد سخت گیر نیست و هنگامی می خواهد دینش را ادا کند سخت گیر نباشد وقتی می خواهد مطالبه دین کند سخت گیر نباشد خدا بنده سخت گیر را دوست نداره بنده آسان گیر را دوست دارد&nbsp;<br /> بسیاری از مشکلات دینی مال سخت گیری است بسیاری از پرونده ها بخاطر سخت گیری است مخصوصا در مسئله ازدواج&nbsp;<br /> من کسی را میشناسم در شهری که یک میلیون جمعیت داره سه سال داره می گرده دختر مناسب پیدا نمی کنه؟!!!</p> <p>در مسافرت رفتن سخت گیری نکنیم در لباس پوشیدن در خوراک سخت گیر نباشیم&nbsp;<br /> سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت گیر&nbsp;<br /> بسیاری از این طلاق ها برای سخت گیری است!!</p> <p>بسیاری از جنایات و قتل ها دست به یقه شدن چاقو کشی ها ...بخاطر سخت گیری است<br /> اگر انسان در زندگی سخت نگیرد زندگی بر آدم شیرین می شود<br /> مالیات بر ارث ممنوع<br /> درکشور خارجی برای شخصی نامه نوشتیم که پولش را خمس داده&nbsp; کلی از مالیاتش کم شد اینجا کلی لیست می خواهند و مطابقت بدهند و ...؟!<br /> &nbsp;</p>

حدیث شماره 172
خداوند بنده ای را که سخت گیر نیست دوست دارد جنس می خواهد بفروشد سخت گیر نیست جنس می خواهد بخرد سخت گیر نیست و هنگامی می خواهد دینش را ادا کند سخت گیر نباشد وقتی می خواهد مطالبه دین کند سخت گیر نباشد خدا بنده سخت گیر را دوست نداره بنده آسان گیر را دوست دارد 
بسیاری از مشکلات دینی مال سخت گیری است بسیاری از پرونده ها بخاطر سخت گیری است مخصوصا در مسئله ازدواج 
من کسی را میشناسم در شهری که یک میلیون جمعیت داره سه سال داره می گرده دختر مناسب پیدا نمی کنه؟!!!

در مسافرت رفتن سخت گیری نکنیم در لباس پوشیدن در خوراک سخت گیر نباشیم 
سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت گیر 
بسیاری از این طلاق ها برای سخت گیری است!!

بسیاری از جنایات و قتل ها دست به یقه شدن چاقو کشی ها ...بخاطر سخت گیری است
اگر انسان در زندگی سخت نگیرد زندگی بر آدم شیرین می شود
مالیات بر ارث ممنوع
درکشور خارجی برای شخصی نامه نوشتیم که پولش را خمس داده  کلی از مالیاتش کم شد اینجا کلی لیست می خواهند و مطابقت بدهند و ...؟!
 

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر