جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

درباره معظم له

آیت فقاهت؛ تفسیر در تبعید

2 سال قبل
0 2535 63 0

Video: آیت فقاهت؛ تفسیر در تبعید

<p>&nbsp;نحوه نوشتن تفسیر نمونه در تبعید، توسط معظم له و گروه همراه</p>

 نحوه نوشتن تفسیر نمونه در تبعید، توسط معظم له و گروه همراه

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر