جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق آرامش آسان گیری در زندگی دروغ کلید زشتی ها

درباره معظم له

آیت فقاهت؛ مشاعره طنز با آیت الله بهشتی درباره اصفهان و شیراز

2 سال قبل
0 1788 152 0

Video: آیت فقاهت؛ مشاعره طنز با آیت الله بهشتی درباره اصفهان و شیراز

<p><span dir="RTL">مشاعره طنز با آیت الله بهشتی درباره اصفهان و شیراز</span></p>

مشاعره طنز با آیت الله بهشتی درباره اصفهان و شیراز

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر